O4C Service Jam

Tillsammans med Exeriolab, Region Värmland  och SP genomfördes ett Service Jam i projektet O4C där vi samtalade med människor om hälsa, motion och mat. Detta för att skapa oss en bild av vilka behov man har och vilka problem som behöver lösas för att kunna skapa en bra vardag. Syftet var att samla in data som kan ligga till grund för vad man kan göra med öppna data. För att försöka ringa in vilka applikationer som vi tillsammans ska skapa som användare kan ha nytta av.