Innovation in Storytelling med Daniel Alegi, Cinemahead

storytelling

Ett seminarium om hur man innoverar storytelling kopplat till företag och varumärken. Vi lever i en tid då videoformatet på Youtube och Facebook är det dominerande filmformatet. Hur skapar vi berättelser för dessa kanaler som hjälper oss att nå igenom bruset? Hur fångar man människors intresse? Hur får man dem att gilla ett varumärke? Detta var några av de punkter som Daniel Alegi berörde i seminariet.

Seminariet var på engelska och nedan följer några take aways.

Story beyond ads – advertising needs to be engaging and show that you are interested in dialogue with your customers.

  • What is a good story?
  • The good thing about a great movie is that you are satisfied when you come out of the cinema, you don’t want to see it again.
  • The web video is becoming the standard film format.
  • Human nature is communicative.
  • Experience is the source of storytelling.
  • You tell a story now.