The great journey update

Projektet The Great Journey på Innovation Park är i full gång! The Great Journey är en utmaning för digitala team att

Mundati beviljas bidrag från Vinnova

Nu får Mundati, genom bidrag från Vinnova, ytterligare möjligheter att fortsätta utvecklingsarbetet med kretsloppsanpassade sanitetslösningar. Den första november var en

Hackathon för ett friskare liv

Den 12-13 november hålls en innovationsworkshop, ett så kallat hackathon, på Karlstad Innovation Park. Då kommer det undersökas hur öppna