Hackathon för ett friskare liv

Den 12-13 november hålls en innovationsworkshop, ett så kallat hackathon, på Karlstad Innovation Park. Då kommer det undersökas hur öppna data kan bidra till ett friskare liv på Kronoparken.

Fem procent av Sveriges vårdtagare står för 50 procent av vårdens kostnader. Vi vet också att du kan förlänga ditt liv med 14 år om du lever hälsosamt. Detta är både en samhällsutmaning och en möjlighet.

Nu har du möjlighet att vara med och skapa nya lösningar som kan göra det lättare för människor som lever och bor på Kronoparken att hålla sig friska. Den 12-13 november hålls ett hackathon på Karlstad Innovation Park i syfte att undersöka hur öppna data kan bidra till ett friskare liv. Hacket ingår i EU-projektet Open4Citizens där Landstinget i Värmland medverkar genom Experio Lab.