Satsning på nationellt datadrivet labb till Karlstad

datadriven-innovation

Statens innovationsmyndighet VINNOVA miljonsatsar på sex nya datadrivna labb som ska främja digitala innovationer i Sverige. Ett av dessa datalabb ska öppna på Kronoparken i Karlstad under namnet xKRP – Community Experience Data Lab Kronoparken. Karlstad Innovation Park är en av många samarbetspartners. 

–Tanken med xKRP är utveckla ett konceptuellt och mobilt datalab där man kan utveckla, testa och utvärdera visualisering, interaktion och användning av data där lokalsamhället är användaren, säger Petter Falk på RISE ServiceLabs, som är projektkoordinator.

Genom att använda Kronoparken som ett geografiskt område för tester och utveckling av datadrivna idéer och metoder hoppas xKRP kunna skapa nya datadrivna lösningar som kommer lokalsamhället och i förlängningen hela samhället till gagn. Det kan handla om användande av interaktiva skärmar, lokalt utvecklade applikationer och nya sätta att dela information, men också hur man kan jobba sektorsövergripande på nya sätt. Visionen är en datasmart vardag i ett datadrivet samhälle, då vi använder tillgänglig data på bästa möjligt sätt.

Labbet etableras tillsammans med en bredd av partners både från offentlig sektor, akademi, civilsamhälle och näringsliv. Förutom RISE ServiceLabs så ingår Interactive Insitute, Konsumentverket, Karlstads Universitet, Karlstad Innovation Park, Landstinget i Värmland samt, Canwz och ThunderMaps samt Ett Öppnare Kronoparken.

– Vi har ett enormt starkt team som både kan den tekniska biten, kan bygga nätverk och hitta relevanta sätt att jobba med lokalsamhället. Därtill finns det finns ett driv och intresse hos människor och aktörer på Kronoparken som borgar för bra sammarbeten. Det finns rätt kompetenser vid Karlstads Universitet och en bra utvecklingsplattform inom Karlstad Innovation Park. Så Kronoparken är rätt ställe att starta på, säger Petter Falk.