Lyckat hackathon för hälsa

Hackaton för Hälsa startades med en kickoff! Ett 40-tal glada och nyfikna människor tog chansen att träffas för att prata om att lösa samhällsutmaningar med hjälp av digitala applikationer, med början på Kronoparken.

Hackaton för Hälsa ingår i projektet Open4Citizens. Projektet har ett partnerskap som består av Landstinget i Värmland, Experio Lab, Karlstads universitet, Karlstad Innovation Park, RISE, Ett Öppnare Kronoparken och Karlstads kommun.

Innan hacket gick av stapeln var det research-period med många möten, servicejams och djupintervjuer för att få underlag för de olika teamen att jobba med. Detta resulterade i fyra olika case:

1: Vår hälsodata — där vi bor!
2: Data ♥ Fritidsbanken
3: Data för att mötas på Kronoparken
4: Prata hälsa//Möta vården

Under hacket arbetades det i team där medborgare, medarbetare från hälso- och sjukvården, studenter och företag från IT- och kommunikationsbranschen tillsammans skapade prototyper och nya lösningar. Resultatet från hacket blev bland annat nöjda deltagare som vill fortsätta att jobba tillsammans på olika sätt, potential för idéer att vidareutvecklas vid Karlstad Innovation Park och 2000 rader kod!

Läs mer om hacket här!