KRÖNIKA: 1 + 1 = 5

Patrick Standfasts krönika i VF näringsliv september 2016.

Hur får man saker gjorda? Hur får man sin to-do-list att minska trots att den är lång som ett ösregn? Svaret på frågan ligger i hur vi ser på arbete. Det är lätt att se sig själv som oersättlig, att det bara är jag som kan få jobbet gjort.

Det finns bättre sätt att get shit done och det stavas INVOLVERA. Det finns många skäl till att involvera andra, allt från att det är mindre ansträngande eftersom man delar på arbetet till att det är roligare. Men det som gör hela skillnaden är att genom att involvera andra får jag nya och andra perspektiv.

Min arbetsdag är, vågar jag påstå, väldigt lik andra människors och består till stor del av möten där jag förutsätts samarbeta. Dessa går ut på att samtala och att komma med förslag på lösningar till de problem och utmaningar vi har för dagen. Jag och mina kollegor har utvecklat ett arbetssätt där vi involverar varandra i allt vi gör. Det kan tyckas lite tungrott att behöva vara insatt i kollegornas arbetsuppgifter men vi ser hur våra lösningar blir bättre och mer hållbara när de bygger på minst tre personers perspektiv och kunnande. Ofta fler, eftersom vi involverar användare, kunder och kollegor för att tillsammans skapa lösningar som fungerar.

Mekaniken som driver tankesättet bygger på att om man är involverad och känner att detta är viktigt så kan man inte låta bli att rikta sin uppmärksamhet och sin kompetens till att lösa utmaningen. Våra olika perspektiv bidrar till att skapa en mer genomtänkt lösning baserad på nya antaganden.

Att bli medveten om sina egna antaganden – i vissa fall fördomar – gör att vi börjar tänka utanför boxen. Många gånger ser vi inte våra antaganden utan vi utgår omedvetet från dem.

Det kan vara enkla påståenden som ” ur tio idéer får vi fram tre bra idéer”. Vilket är ett helt barockt påstående eftersom vårt antagande, redan innan vi tagit oss an uppgiften, är att 70% av våra ansträngningar är bortkastade eftersom endast 30% kommer hålla måttet. Vad händer om vi antar att fem, sju eller rent av tio av tio idéer kommer att vara bra? Vi kan öka vår potential bara genom att utgå från andra antaganden!

Nya antaganden uppstår som sagt när vi involverar människor. Bra samarbete skapar fokus på resultatet istället för på personlig prestige vilket är en förutsättning för ett gott utvecklingsarbete. En konsekvens av detta är att vi lär oss att skilja på person och åsikt. Kan jag skilja på vad jag tycker och vem jag är kan jag även byta åsikt. Just detta att kunna byta synsätt är essentiellt för utveckling både för mig som individ och för företaget. Det är en del av innovationskulturen. Eller som en god vän till mig brukar säga, “Det är inte kappans fel vilket håll vinden blåser åt”.

Involvering är “det nya svarta” och en bärande del i den nya (digitala) ekonomin. Det är helt  centralt för hur man skapar värde för användare och kunder. Fundera över hur Google, Wikipedia, internet eller begrepp som crowd sourcing fungerar. Människor utvecklar tjänster och produkter i samarbete med andra för att det ger mening att involvera sig. En sak är säker, genuint involverade människor skapar helt nya resultat. Det blir något annat än det man tänkt sig som dessutom är optimerat för användarna och kund.
foto_cocreation_kronika