Mundati utvecklas snabbt

Mundati

Mundatis utveckling går snabbt. Två emissioner kommer genomföras inom kort.

Mundati utvecklar kretsloppsanpassade system för sanitet och hygien i områden som saknar vatten och avlopp. Primära marknader är flyktingläger, kris & katastrof samt utvecklingsländer.

I en intervju med NWT berättar Mundati att en emission pågår just nu och att den andra är i antågande. Henrik Smedberg säger i samma intervju att de ser emissionerna som en säkring av lanseringen av toalettsystemen.

”Gender perspective” är en viktig faktor för Mundati vid val av lösningar för biståndsorganisationer. De lösningar som väljs skall främja och bidra till att kvinnor får en bättre situation. Detta tar Mundati höjd för i sin design av produkter, tjänster och affärsmodeller.

Om allt går enligt planerna kommer toalettsystemen finnas på marknaden redan under 2018.