VD till Innovation Park Karlstad

VD-annons

Innovation Park Karlstad rekryterar ny VD.

Föreningen Innovation Park är en plattform för innovationssystemets aktörer och intressenter i Värmland och verksamheten ska bidra till att fler företag startas och att befintliga företag utvecklas.

Föreningen driver och stimulerar verksamheter där akademi, institut, finansiärer, näringsliv, enskilda företag och offentlig sektor möts. Verksamheterna samarbetar och samverkar i syfte att stärka och utveckla näringslivet i Värmland.

Föreningen tillhandahåller fysiska miljöer där företag och organisationer kan testa och utveckla idéer, produkter och processer. Därutöver tillhandahåller föreningen även verktyg och processer för att näringsliv, offentlig sektor, universitet, institut och organisationer kan utveckla idéer. Föreningen är en mötesplats för idéutveckling, ett forum för samverkan, där man utvecklar nätverk med nationella och internationella strategiska parter.

Som VD för Innovation Park kommer du att ansvara för att utveckla och leda verksamheten i föreningen och ha nära kontakter med både medlemmar och finansiärer. Du kommer även att ansvara för att föreningen tillhandahåller administrativt och kommunikativt stöd för de projekt som drivs inom ramen för föreningen. I rollen ingår personal, budget- och resultatansvar.

Vi söker en person som

  • Har ett stort intresse för att utveckla innovativa stödsystem och processer.
  • Har ett brett kontaktnät lokalt, nationellt och gärna internationellt, både inom näringsliv, universitet/institut och offentlig verksamhet.
  • Har god erfarenhet av att leda företag eller offentlig verksamhet med ekonomiskt ansvar.
  • Har en god administrativ och kommunikativ förmåga.
  • Tycker om att arbeta med både stort och smått, och kan växla mellan den operativa och förvaltande rollen.
  • Är möjlighets- och lösningsorienterad, driver arbetet framåt, och samverkar gärna med andra.
  • Har en social förmåga samt bygger kontaktnät med en strategisk fingertoppskänsla.
  • Behärskar svenska och engelska i tal och skrift

Du har ett spännande‚ omväxlande och dynamiskt arbete framför dig med det yttersta ansvaret för verksamhetens utveckling och att leda organisationen för framtida framgångar och utmaningar. Arbetet kräver ett närvarande ledarskap‚ överblick och affärsförmåga. I rollen balanserar du lyhördhet för samtliga aktörer med integritet och affärsmässighet. Du trivs med att leva och verka i en komplex verksamhet, där samverkan finns som en naturlig del.

Ansökan ska skickas till ordföranden Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist på mailadressen ordforande@karlstadinnovationpark.se och ska vara oss tillhanda senast den 15 april. Har du frågor ber vi dig vänligen kontakta ordföranden på telefon 070 3456 116.