Innovation Park designar pris till 100°Karlstad

IMG_1345 2

Karlstad Innovation Park fick i uppdrag att designa 2017 års pris. Vi hade en önskan om att priset ska utstråla framtid och lät därför femteklassare beskriva hur deras liv ser ut år 2050. Sedan involverade vi bland annat analytiker, entreprenörer och designers som tolkade barnens tankar och gav dem form för att sedan printa ut dem med 3D-skrivare. Detta resulterade i ett språkstift. 

Språkstiftet symboliserar ansatsen att vilja kommunicera genom att aktivt ta på språkstift för att vi vill göra oss förstådda. Barnen har sett och skapat en relation mellan språk, mun och språkstift. Läppstift är en metafor för språket vilket i sin tur är en förutsättning för samarbete. En del av språkstiftet är ett chip som sitter i hjärnan och förser oss med världens alla språk. Chipet gör det möjligt för oss att tänka med hjälp av ett nytt språk, vilket i sin tur leder till att vi förstår världen på ett nytt sätt. Idén är att ställa in språkstiftet för det språk man vill tala.

Involvering och samarbete är det nya svarta. Vi lever i en värld som är komplex och föränderlig. För att möta konkurrensen samarbetar individer för att få sina idéer förverkligade. Vi behöver andras kompetenser och synsätt för att förstå världen. Därför har vi valt att koppla ihop femteklassare, analytiker, entreprenörer och designers med varandra, för att få fram ny innovation, som i blir årets pris på 100°Karlstad 2017!