Sunne bäst i Sverige på företagsservice

2456986

Sunne är den kommun i Sverige där företagarna är mest nöjda med den service som kommunerna ger dem. Det visar en undersökning från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Sunne kommun är bäst i Sverige på att ge service till företagen i myndighetsutövning inom brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Det visar Sveriges Kommuner och Landstings undersökning “Öppna jämförelser 2016”. Undersökningen är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företagare.

“Sunne är en kommun med ett erkänt gott företagsklimat som legat bra till i samtliga mätningar sedan 2010. De tar välförtjänt hem förstaplatsen denna gång” skriver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i sin rapport. Undersökningen omfattar 147 kommuner samt sju gemensamma förvaltningar.

Ett gott företagsklimat främjar företagande, skapar arbetstillfällen och stärker kommunens skattebas. Att förbättra det lokala företagsklimatet är centralt för lokal och regional utveckling. Bästa enskilda betyget får Sunne kommun för området bygglov i undersökningen.