Mundati vinner årets SKAPA-pris

Skärmavbild 2017-05-23 kl. 10.01.12

Drygt 2,4 miljarder människor saknar tillgång till en fungerande toalett. Bristen på fungerande sanitetssystem orsakar i sin tur mängder av svåra sjukdomar och dödsfall dagligen. Nu får Mundati årets SKAPA-pris för arbetet med sanitetslösningar till behövande i utvecklingsländer. 

Stiftelsen Skapa har sedan mitten av 1980-talet delat ut priset till minne av Alfred Nobel. 2017 års värmländska vinnare avslöjades på residenset i Karlstad på måndagseftermiddagen. Det regionala SKAPA-priset gick till Mundati och deras koncept för sanitetslösningar till bl a behövande i utvecklingsländer. Mundati har fokuserat på ett globalt behov inom ett område där de flesta av oss tar för givet att det ska finnas fungerande sanitetslösningar.

Mundati har tagit sig an problemet på ett övergripande sätt där det inte bara handlar om enskilda produkter utan även om helhetslösningar inom system, infrastruktur och lokala engagemang. Man jobbar med att utveckla en effektiv affärsmodell som ska kunna fungera globalt och detta gör man tillsammans med de stora hjälporganisationerna i världen.Teamet och drivkraften bakom Mundati är nyckeln till framgångarna vilket gör att detta koncept har mycket goda förutsättningar att kunna skapa nytta i stora delar av världen.

Juryns motivering:
“Vinnarna har tagit fasta på ett globalt problem som drabbar miljarder av människor. Man har inte bara tänkt produkter utan även kopplat ihop dessa med tjänster och lokal infrastruktur. När konceptet är i drift skapar det också nya affärsmöjligheter för lokalbefolkningen i tredje världen. Juryn gillade det breda angreppssättet kring problemet med att många i dag saknar fungerande santietslösningar. Man insåg tidigt att detta var ett globalt problem och för att lösa det måste man också jobba med de stora hjälporganisationerna, något som entreprenörerna har lyckat väl med så här långt. En spännande tanke att ett världsproblem kanske får sin lösning från Värmland…”