Fredrik Lindroos blir VD på Innovation Park

2644472

Styrelsen i Karlstad Innovation Park har utsett Fredrik Lindroos till ny VD i föreningen.

Fredrik är civilingenjör från Linköpings Tekniska Högskola. Fredrik kommer senast från Rottneros Bruk, där han har haft befattningen som chef för logistik och försäljningsadministration. Han har också erfarenhet från olika ledande roller inom Scania.

– Jag är glad och stolt att få möjligheten att tillsammans med alla medarbetare få leda och vidareutveckla verksamheten i Karlstad Innovation Park, en förening med mycket viktigt uppdrag för att företagandet i Värmland, säger Fredrik Lindroos.

Under studietiden studerade Fredrik företagandets villkor i praktiken på Danmarks Tekniska Universitet. Han har arbetat en kortare tid på UCLA i Los Angeles med att utbilda studenter i kreativ programmering och blev mycket inspirerad av de kreativa miljöerna på Facebook i Silicon Valley.

– Det känns väldigt roligt att vi lyckats rekrytera Fredrik Lindroos som ny VD. Fredriks bakgrund och intresse för företagande och idéutveckling tillför viktig kompetens till Karlstad Innovation Park. Fredriks uppgift är att utveckla verksamheten vidare utgående från den plattform som nuvarande VD Mats Williams skapat. Styrelsen vill också passa på och tacka Mats Williams för hans stora engagemang och det fina arbete som han utfört med att etablera och utveckla Karlstad Innovation Park, säger styrelsens ordförande Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist.

– Det har varit tre spännande och lärorika år att vara med om starten av Innovation Park här i Karlstad. Tillsammans med det härliga och engagerat teamet som personalen är har vi drivit en rejäl utveckling som i och med de nya innovationsnoderna som nu är på gång att öppnas runt om i länet ger nya möjligheter att utveckla Värmland, säger Mats Williams som också önskar Fredrik och hela personalen all lycka med det fortsatta utvecklingsarbetet.

Fredrik tillträder befattningen den 1 september 2017.