Malin Thorsén ny ordförande i CTF

Malin Thorsén beskuren

Malin Thorsén, Bright Planet AB, är utsedd till ordförande för CTF, Centrum för tjänsteforsknings styrelse.

Malin Thorsén, vd och grundare av Bright Planet AB (som har sin bas på Innovation Park) har utsetts till styrelseordförande för Centrum för tjänsteforskning, som är en del av Karlstads universitet och ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster och värdeskapande genom tjänster.

– Jag är stolt och hedrad över förtroendet och ser fram emot att få arbeta tillsammans med den övriga styrelsen och forskarna på CTF. Att fördjupa kunskapen om mänskligt beteende är avgörande för att lyckas med utvecklingen av ett hållbart samhälle. Därför är den forskning som CTF bedriver väldigt viktig och värdefull, säger Malin Thorsén.

Per Kristensson, professor och föreståndare CTF, är mycket nöjd med nya styrelsen.

-Den nya styrelsen med Malin Thorsén i spetsen kommer utgöra en stark och viktig resurs för CTF. Inte minst kan vi genom dessa personer få en oerhört bra omvärldsbevakning och därmed förbättra våra möjligheter att bedriva forskning som är i linje med de utmaningar företag och organisationer i vår omvärld har. Vår nya ordförande, Malin Thorsén, har en viktig roll att genom sin kommunikativa förmåga driva styrelsearbetet framåt.