Veckans tips: Higher Ambiton Program – ett graduate traineeprogram i toppklass!

Nu lanseras Higher Ambition Program, programmet för studenter med högre ambitioner. Den 20 september öppnade ansökan med 25 traineeplatser hos spännande arbetsgivare i Värmland.

Hos någon av Värmlands mest spännande arbetsgivare får studenter nu möjligheten att bli framtidens ledare eller göra en snabbare karriär som specialist. Ett antal spännande arbetsgivare inom privat och offentlig sektor i Värmland har gått ihop för att skapa ett av Sveriges bästa program för Graduate Trainees. 25 traineeplatser inom olika kompetensområden och branscher erbjuds, där studenter har chansen att få en unik start på sina karriärer.

Traineeåret gör studenterna hos olika arbetsgivare, men Higher Ambition innehåller också gemensamma delar där traineerna utgör en grupp – bland annat en utbildning om 12-14 dagar samt digitala och face-to-face-forum där de kan dela erfarenheter, lära av varandra och bygga relationer.

Vem kan söka?

Studenter som tagit examen under 2017 eller som kommer att ta examen första halvåret 2018. För de som skall göra sitt examensarbete under traineeåret krävs en särskild överenskommelse med arbetsgivaren. Traineetjänsterna i Higher Ambition spänner över flera yrkesinriktingar, olika branscher samt i privat och offentlig sektor. Därför är detta ett bredare traineeprogram där många olika examina blir relevanta.

Vilka kan bli värdföretag/-organisationer?

Egentligen vilka som helst. Det vi tittar på i urvalet är att de skall kunna erbjuda relevanta uppgifter till traineen/-erna och vara en erkänt bra arbetsgivare. Det är viktigt för alla inblandade parter att Higher Ambition Program blir i absolut toppklass för både traineer och värdföretag/-organisationer. Vi eftersträvar en spännande mix av företag, organisationer, branscher och traineetjänster för att vi tillsammans skall skapa ett attraktivt program.

Vilka företag är med?

Just nu pågår rekrytering av företag och organisationer som behöver stärka upp med framtidens ledare eller specialister. Vi vänder oss till organisationer och branscher som tror att ett modernt nyfiket ledarskap och fokus på förmågan att skapa socialt, miljömässigt och ekonomiskt värde blir framgångsfaktorer för att öka konkurrenskraften i framtiden.
De företag och organisationer som redan vid lansering är en del av programmet är: Löfbergs, Moelven, Coop Värmland, NWT, Barilla, Branäsgruppen, Effect Management, Karlstad Kommun, Region Värmland och HSB Värmland.

Under september och oktober kommer knyts cirka 5-10 fler arbetsgivare till konsortiet. Annonser läggs upp löpande på higherambition.se.

Grundläggande idé och plattform för Higher Ambition Graduate Trainee Program

  • Fokus på Modernt Ledarskap med avstamp i Hållbarhet – Socialt, miljömässigt, ekonomiskt
  • Syfte att bygga relationer – mellan traineer, mellan traineer och Värmländskt näringsliv och förvaltning, mellan värdorganisationer.
  • Lära av varandra – studiebesök hos flera deltagande företag/organisationer är en viktig del.
  • Ledare från deltagande företag/organisationer medverkar i programmet (inspirerar, delar med sig av kunskap och erfarenheter)
  • Erfarna utbildare, toppföreläsare och inspiratörer i utbildningsprogrammet
  • Flera forum och aktiviteter (digitala och Face-to-face) som möjliggör starkare relationer och utökat nätverk

Är det även för specialistyrken?
Ja. Vi kommer att fokusera på modernt ledarskap för framtidens ledare under utbildningsdelen, men även specialister kommer att få ut mycket av detta och några kanske till och med kan växa in i ledarrollen framöver.

Higher Ambition Program startar 19 februari 2018 och pågår till december 2018. Antagningen är öppen mellan 20 september och 20 november.

Vill du veta mer? Besök www.higherambition.se eller kontakta Maja Hedin, projektledare för Higher Ambition Program, 072-1798141, maja.hedin@effect.se.