Konceptutveckling av nya energiinnovationer med affärsfokus

Energimyndigheten erbjuder stöd för konceptutveckling av nya energiinnovationer som har ett tydligt affärsfokus och potential att påtagligt bidra till omställningen av energisystemet. Sista ansökningsdag för utlysningen är 12 december 2017.

Maximalt stödbelopp per projekt är 250 000 kronor. Utlysningens syfte är att bidra till ett framtida hållbart energisystem. Stödet kan sökas för att utvärdera konceptets energirelevans och dess kommersiella potential samt för att säkerställa de mest grundläggande hörnstenarna för en fortsatt utveckling och kommersialisering. Utlysningen riktar sig till små och medelstora företag (SMF) samt till universitet, högskolor och ej vinstdrivande forskningsinstitut.

Läs mer (Energimyndighetens hemsida)