Cirkulär ekonomi på Sveriges Innovationsriksdag – Innovation Park på plats

Innovation Park är på plats på Sveriges Innovationsriksdag där cirkulär ekonomi står i fokus