Hack för en jämställd energibransch

Vi gör ett Hack som tar ett nytt tag på ett gammalt problem. Innovation Park anordnar tillsammans med Ellevio ett hack för en jämställd energibransch. Målet är att under hackets gång komma fram till lösningar på hur man får fler kvinnor intresserade av tekniska utbildningar och energibranschen.

Är du intresserad av att komma på lunchen och ta del av hackets resultat? Kontakta Anna-Karin på: anna-karin.frykstedt@karlstadinnovationpark.se

Foto: Ellevio

https://nwt.se/…/2…/04/11/ellevio-arrangerar-hack-for-att-fa