O4C Service Jam

Tillsammans med Exeriolab, Region Värmland  och SP genomfördes ett Service Jam i projektet O4C där vi samtalade med människor om hälsa,