Anna Nilsson
Anna Nilsson
Anna Nilsson
Anna Nilsson
Anna Nilsson

Anna Nilsson

Region Värmland

Tel. 054-701 10 56 | anna.nilsson@regionvarmland.se


Jag jobbar med

Jag är kommunikatör i projektet Verksamt Värmland där vi utvecklar Värmlands regionsida på verksamt.se. Jag har hand om marknadsföringen, innehållet på webbplatsen verksamt.se/varmland samt har kontakt med de rådgivare som finns med i sidans matchningsverktyg.

Fråga mig om

Om Värmlands regionsida på verksamt.se och arbetet kring det. Prata också gärna med mig om vilket behov du som företagare har när det gäller att finna rätt hjälp, information och stöd i din företagsprocess.

<