Camilla Nåhem
Camilla Nåhem
Camilla Nåhem
Camilla Nåhem
Camilla Nåhem

Camilla Nåhem

BASF

Tel. 070 689 23 89 | camilla.nahem@basf.com


Jag jobbar med

Teknisk Specialist på färger till pappersindustrin.

Fråga mig om

Produkter och applikationer för infärgning eller nyansering.

<