Marcus Elmer
Marcus Elmer
Marcus Elmer
Marcus Elmer
Marcus Elmer

Marcus Elmer

Paper Province

Tel. 0730 66 28 33 | m.elmer@paperprovince.com


Jag jobbar med

Projektledning och innovationsrådgivning på Paper Province, och älskar alla nya idéer som kan bidra till ett bättre innovationsklimat och fler gröna produkter från vår svenska skog!

Fråga mig om

Skog, teknik, biobränslen, finansiering eller hur man reparerar flipperspel.

<