Martin Bergstrand
Martin Bergstrand
Martin Bergstrand
Martin Bergstrand
Martin Bergstrand

Martin Bergstrand

Almi Företagspartner Värmland

Tel. +46 706 80 48 80 | martin.bergstrand@almi.se


Jag jobbar med

Innovationsrådgivare på Almi Företagspartner Värmland. Ger råd och stöd till företag eller privatpersoner som har en bärkraftig idé och förutsättningar att driva den vidare.

Fråga mig om

Allt möjligt inom teknik och produktutveckling. Entreprenörsfrågor, finansiering och behov av kontakter inom innovation.

<