Mattias Säfström
Mattias Säfström
Mattias Säfström
Mattias Säfström
Mattias Säfström

Mattias Säfström

IUC i Wermland / Stål &Verkstad

Tel. 072-227 44 82 | mattias.safstrom@iucwermland.se


Jag jobbar med

VD för IUC stål och verkstad.

Fråga mig om

Hur vi utvecklar värmländsk industri.

<