Mikael Johnson
Mikael Johnson
Mikael Johnson
Mikael Johnson
Mikael Johnson

Mikael Johnson

SAMOT

Tel. 054-700 11 77 | mikael.johnson@kau.se


Jag jobbar med

Tjänsteinnovation, tjänsteutveckling, tjänstifiering, kundcentrerad kvalitetsutveckling (QFD), hållbar verksamhetsutveckling i snittet mellan offentliga och privata aktörer.

Fråga mig om

Tjänsteinnovation, tjänsteutveckling, tjänstifiering, kvalitetsutveckling, verksamhetsutveckling.

<