Hyresgäster
Hyresgäster
Hyresgäster
Hyresgäster

Innovation Park är ett community som möjliggör för organisationer och individer att lära, dela och tänka i nya banor. Innovation Park är mer än ett traditionellt företagshotell där du förutom arbetsplats dessutom har tillgång till aktiviteter och event. Hit söker sig människor sugna på förändring för att utveckla sig och sitt företag.

Communityt består av människor från en rad olika branscher och fungerar som en mötesplats vilken gör det enkelt att mötas och ta del av det nya.

Jenny Mentzer

Jenny Mentzer

Karlstads kommun

Anna Boss

Anna Boss

RISE

Camilla Persson

Camilla Persson

The Paper Province

Martin Bergstrand

Martin Bergstrand

Almi Företagspartner Värmland

Robert Rundberget

Robert Rundberget

Paper Province