Hyresgäster
Hyresgäster
Hyresgäster
Hyresgäster

Innovation Park är ett community som möjliggör för organisationer och individer att lära, dela och tänka i nya banor. Innovation Park är mer än ett traditionellt företagshotell där du förutom arbetsplats dessutom har tillgång till aktiviteter och event. Hit söker sig människor sugna på förändring för att utveckla sig och sitt företag.

Communityt består av människor från en rad olika branscher och fungerar som en mötesplats vilken gör det enkelt att mötas och ta del av det nya.

Anton Renström

Anton Renström

Apecs Studentkonsulter

Jenny Mentzer

Jenny Mentzer

Karlstads kommun

Henrik Smedberg

Henrik Smedberg

Mundati AB

Magnus Bårdén

Magnus Bårdén

Compare

Anna Nilsson

Anna Nilsson

Region Värmland

Martin Hamilton

Martin Hamilton

Drivhuset