ikon_innolab_2

Innolab är Innovation Parks processkoncept, ett verktyg som tillvaratar den kollektiva intelligens som finns i ett eller flera nätverk och som kan omsättas i innovativa lösningar. Du kan anlita oss när du behöver hjälp att utveckla och komma vidare i dina processer.

Innolab är till för företag och organisationer som vill tänka innovativt genom att ta tillvara medarbetarnas kompetenser. Vi definierar problem och skapar lösningar tillsammans.

Här kan du läsa mer om tidigare projekt och processer där vi bidragit med vårt processkoncept.

Closeup of notepad kept on table in empty conference room