CO-CREATION

En snabb samhällsutveckling genom digitalisering, gör tillvaron mer oförutsägbar men bjuder naturligtvis också på enorma möjligheter. Ett sätt att kunna navigera sig och sin verksamhet är att ta hjälp av andra så kallad co-creation. 

Det är i mötet med andra som man får bättre förståelse för en situation och kan se den i ett annat ljus, vilket gör det lättare att staka ut en riktning som andra människor är en del av – ett samskapande eller co-creation.

Vi gillar strategier. Men innan vi sätter igång med det tar vi itu med vad det egentliga problemet är, för att få till en transformation.

Läs mer om vårt processkoncept Innolab. Ta också gärna en titt på projekten The Great Journey och O4C!