Affärsnyttan med FN's 17 globala hållbarhetsmål

Tisdagen den 29:e maj 2018, KL. 13.00-14.00

VAR

Lokal: T-LAB på Karlstad Innovation Park, Sommargatan 101A, Karlstad

 

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer de Globala målen för hållbar utveckling. De 17 Globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 indikatorer.

De Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. Med de Globala målen har världens ledare förbundit sig till att uppnå tre fantastiska saker fram till år 2030; att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.

Med hjälp av de Globala målen är vi den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna.

Med detta seminarium vill vi på Innovation Park tillsammans med KAU öka kännedomen och förståelsen av de Globala Målen för att skapa bättre förutsättningar för ett framtida hållbart företagande och att finna affärsnytta i den.

  • Johanna Faxér från UNDP Sverige föreläser om de Globala Målen.
  • Eleonore Stureborg, projektledare integrering av Agenda 2030 på Vinnova – “Agenda 2030 som drivkraft för innovation” – Agenda 2030 är världens största beställning på hållbara lösningar, som alla kan och förväntas bidra till att genomföra. Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Förbättrade förutsättningar för innovation stärker kapaciteten att nå målen i Agenda 2030. Tillsammans med de projekt vi finansierar har vi därför en viktig roll i Sveriges genomförande. På sikt ska de globala målen genomsyra vår verksamhet och ligga till grund för vilka insatser vi genomför, vilka projekt vi finansierar och hur vi följer upp dem. Vad innebär det här för dig? “
  • Susanne Johansson från Formas berättar om Formas verksamhet samt hur de praktiskt arbetar med de Globala målen.

Målgrupp

Det Värmländska näringslivet, innovativa småföretag, entreprenörer och studenter

Medverkande

  • Johanna Faxér, Informatör, UNDP Sverige
  • Eleonora Stureborg, Verksamhetsutvecklare, Vinnova
  • Susanne Johansson, Forskningssekreterare, Formas

Arrangeras av

Innovation Park + KAU (Grants and Innovation Office)