Bolla i Coffice

Tanken med Bolla är att utveckla sitt erbjudande och sin verksamhet. Som ”bollägare” pitchar du din ”boll”  i 5 minuter och som ”bollplank” lyssnar du på ”bollägarens” pitch och är med och bidrar i 10 minuter genom att ställa frågor och komma med inspel.