Bolla med Helenas Italy AB

Tanken med Bolla är att utveckla sitt erbjudande och sin verksamhet. Som ”bollägare” pitchar du din ”boll”  i 5 minuter och som ”bollplank” lyssnar du på ”bollägarens” pitch och är med och bidrar i 10 minuter genom att ställa frågor och komma med inspel.

Tid: 11.00- 11.15 (man får stanna längre och diskutera om man vill)
Plats: Karlstad Innovation Park

Kontakta Anna-Karin vid frågor.

Välkommen!