Föredrag: Rapport från en soptipp

De senaste åren har utvecklingstakten när det gäller elektroniska prylar skenat. Som en konsekvens av det har mängden elavfall som lämnas in till kommunernas återvinningscentraler vuxit explosionsartat. År 2017 lämnades närmare 128 000 ton elavfall till återvinning. Många av prylarna är fortfarande fullt fungerande. Ändå kastas de.

Men vad är det egentligen för prylar som kastas? Hur mycket skulle kunna återbrukas? Hur skulle en utsortering av återbrukbara prylar kunna arrangeras? Skulle det gå att få lönsamhet i en butik byggd på återbrukade elprodukter? Hur ser de juridiska förutsättningarna ut? Får man egentligen alls återbruka sånt som är kastat i en container?

Det bestämde sig civilekonomen och entreprenören Peter Sörensen i Karlstad för att undersöka. Så han startade företaget Återbruket i Karlstad, och fick ett avtal med det kommunala bolaget Karlstad Energi för att undersöka saken i ett pilotprojekt på kommunens två största återvinningscentraler.

Under detta två timmar långa föredrag delar Peter frikostigt med sig av erfarenheterna från det två år långa pilotprojektet som avslutades i mars 2018. Om utmaningar och om möjligheter. Om ekonomi och om miljö. Om behovet av nytänkande kring resurshushållning i en tid av stora globala utmaningar. Föredraget avslutas med en frågestund.

Föredraget är kostnadsfritt att delta i och vänder sig till alla med intresse av ämnesområdet, såväl från den kommunala som den privata sektorn.

Tid: 14.00-16.00
Plats: Karlstad Innovation Park