Forskarvernissage

En unik inblick i de forskningsprojekt som bedrivs just nu inom det skogsindustriella området vid Karlstads universitet, kopplat till befintliga industriutmaningar.

Forskning är konst.

I alla fall under den här eftermiddagen då ett antal forskare från Karlstads universitet berättar om och visar upp sin forskning i form av populärvetenskapliga posters, med forskning som är kopplad till någon verklig utmaning inom industrin.

Missa inte chansen att få inblick i ny spännande forskning och höra forskarna själva berätta hur deras vetenskap potentiellt kan förändra förutsättningarna för industrier och näringsliv.

PROGRAM

11.30 Lunch
12.15 Inledning – Synliggöra forskning vid KaU. Maria Hollander, vd Paper Province och Magnus Lestelius, utvecklingsledare, Pro2BE, Karlstad Universitet.
12.30 Forskarpitchar. Presentation av aktuell forskning, max 3 min/forskare.
13.15 Posterpresentation inklusive fika. Individuell rundvandring i posterutställningen med chans att ställa frågor till forskare.

DETALJER:

TID: 7 december kl 11.30-16.00
PLATS: Karlstad CCC
Lunch och fika ingår.
Evenemanget är kostnadsfritt, men kräver anmälan. Ej avanmäld plats faktureras med 350 kr plus moms.

Anmäl dej här…