Hack- för en jämställd energibranch

Den 3 maj anordnar Karlstad Innovation Park tillsammans med Ellevio ett hackathon för att skapa en mer jämställd energi- bransch. Sex grupper om fem personer, bestående av politiker, studenter och näringslivspersonligheter kommer mellan kl. 09– 12 att arbeta med att ta fram lösningar för att locka fler kvinnor till tekniska utbildningar.

Välkommen att delta på presentationslunchen där du får ta del av lösningarna hackdeltagarna har kommit fram till. Tanken bakom lunchen är att skapa nya nätverk och utbyta idéer för att kunna ta ett nytt grepp om frågan som kommer att påverka teknikutvecklingen på lång sikt.

När: 3 maj kl. 12.00-13.30
Var: Karlstad Innovation Park

Anmälan och mer information hittar du här .