Seminarium: "Ett Sverige där anställda äger!"

En inkluderande marknadsekonomi som tror på anställda som ägare, på personalstiftelser, medarbetarkooperativ, breda aktiesparprogram, blandkooperativ, bejakar egenanställning i gig-ekonomin och löser utanförskapet på samma gång! 

Sophie Nachemson-Ekwall, forskare inom ledning och organisation vid Handelshögskolan i Stockholm. ”Ett Sverige där anställda äger” är Nachemson-Ekwalls senaste idéskrift.

”I andra länder finns modeller som gör det lättare för personalen att ta över vid exempelvis ett generationsskifte, vilket visat sig vara ett framgångsrecept. Detta borde införas även i Sverige. Det skulle bidra till att stärka landsbygden och till ett långsiktigt värdeskapande i ekonomin.”

NÄR: 23 november kl. 13.00 – 15.00

PLATS: Innovation Park, Sommargatan 101

KOSTNAD: Seminariet är avgiftsfritt. 

ANMÄLAN: Sista anmälningsdag: 18 november (anmälningslänk kommer)

Arrangörer: Värmlandskooperativen i samverkan med KopSam – kooperation i samverkan, Region Värmland, Innovation Park och Fryksdalens Sparbank