Startseminarium: Räkna på din affärsidé

Almi bjuder in till ett seminarium där tredje tillfället handlar om: Räkna på din affärsidé – om ditt företags viktiga ekonomiska samband.

“Framgångsrikt företagande bygger till stor del på att förstå marknadens behov och att kunna leverera på detta. För att uppnå långsiktig lönsamhet måste du också förstå utfallet av dina ekonomiska rapporter och följa upp din verksamhet. Det handlar bland annat om att ta fram relevanta nyckeltal för just ditt företag.”

“Seminariet ”Räkna på din affärsidé” ger dig vägledning i hur du planerar och följer upp ekonomin i företaget. Den bidrar till ökad förståelse för ekonomiska begrepp och hur balans- och resultaträkning hänger ihop. Vad som är viktigt att tänka på vid t ex prissättning. Exempel på begrepp som vi går igenom är: budget, kapitalbindning/kassaflöde, resultat- och olika nyckeltal.”

Plats: Lagergrens gata 2 Karlstad

Datum: Tis 08 maj kl. 17.30–20.30

Sista anmälningsdag: 8 maj 2018

Anmälan och mer info finns här .