Techtalk- Visualisering av data - för smartare beslut

TechTalk är en serie lunch-diskussioner kring aktuella Tech-frågor där alla intresserade är välkomna att delta. Tiden är 12.15-13.00 på tisdagar och du tar med egen lunch om du vill. Compare bjuder på fika! Vi ses på DigitalArena hos Compare på Karlstad Innovation Park.