Åtta miljoner för att stötta värmländska företag som drabbats av coronakrisen

Karlstad Innovation Park får åtta miljoner kronor till projektet ställ om – utökad rådgivning och innovation i Värmland. Ambitionen är att stötta regionala små och medelstora företag som har drabbats av covid-19-krisen att ställa om och innovera nya produkter och tjänster.

Då pandemin slår hårt mot värmländsk ekonomi fördelar Europeiska regionala utvecklingsfonden, i en unikt snabb process, stöd till regionala företag. Projektet ska ledas av Karlstad Innovation Park i nära samverkan med Compare, Paper Province och IUC Stål & Verkstad.

-När krisen först kom var vi snabbt igång med ”Vi ställer om tillsammans” där vi hjälpt 23 bolag att övervintra och hitta hållbara affärsmodeller bortom krisen. Den nya finansieringen ger oss goda möjligheter att hjälpa några för Värmland viktiga branscher i deras omställningsarbete. Vi får möjlighet att stötta med både akuta åtgärder men också att arbeta mer på djupet med bolagens värdeerbjudande i ett kommande tjänsteinnovationslabb, säger Fredrik Lindroos, VD på Innovation Park. 

Kortsiktigt ska företagens förutsättningar att klara krisen stärkas genom att bland annat stötta digital omställning och öka kunskapen om hur marknaden påverkats under senare tid. 

På längre sikt ska det bidra till ett mer hållbart och effektivt utnyttjande av resurser, tjänsteutveckling samt utveckling av metoder och modeller som bidrar till ökad konkurrenskraft.

En styrka är samarbetet mellan de stora företagsklustren och Innovation Park. Detta ger mycket goda möjligheter till att utveckla metoder, arbetssätt och samarbeten som kan få god spridning i regionen, både under och efter projektperioden. till att utveckla metoder, arbetssätt och samarbeten som kan få. 

Fredrik Lindroos Innovation Park, Kristine Aarhoug Seger Paper Province, Per Myhrén Paper Province