Kanske behöver du vrida och vända på din verksamhet nu för att hitta nya affärsmodeller?

Vi har startat en omställningsprocess som vi kallar ”Vi ställer om tillsammans”. Det är en process för dig som är företagare och som tappat majoriteten av din affär på grund av Corona och nu vill göra en snabb omställning i affärsmodellen.
 

I den här processen är det ni entreprenörer som hjälper varandra. Vi faciliterar gruppträffarna samt coachar er fram till en ny affärsplan för att kunna navigera och ställa om. Vi kör processen med fyra företag per gång.

Alla typer företag är välkomna. Det är just det som är processens framgång – att ni verkar i olika branscher, är olika stora och är olika typer av entreprenörer. Processen är kostnadsfri.

Vill du vara med i Karlstad eller har frågor kan du kontakta Anna-Karin på: anna-karin.frykstedt@karlstadinnovationpark.se eller ring Anna-Karin på 070-2775564

Vill du vara med i Arvika eller vill veta mer kan du kontakta Elin på: elin.tienvieri@karlstadinnovationpark.se eller 073-0737161

Du och ditt bolag får:

* Mängder av energi

* Nya idéer och infallsvinklar  

* Ny medvetenhet om din affärsmodell

* Lättare att ställa om 

* Nya nätverk 

Du ger:

Engagemang

Med dina erfarenheter blir du en lagspelare som ger in-put till de andras affärsmodeller.

Format

Vi träffas vid fyra grupptillfällen som kompletteras med en individuell coachtimme. 

Tidsåtgång: Totalt 14 timmar samt eget arbete mellan träffarna.

Pass 1: Uppstart. Vi teamar och du berättar om din/er företagsresa, ditt varför, drivkrafter och nuläge. 2,5 timme.

Pass 2: SWOT- analys.  Ditt företags styrkor, svagheter möjligheter och hot processas. 4 timmar inkl lunchpaus.

Pass 3: Avstämning. Risk- och möjlighetsanalys och möjliga scenariogestaltningar för ditt företag. 1 timme.

Cochning: Mellan Pass 3 och 4. Bolla dina scenarier med oss.

Pass 4: Scenariegenomgång. Du berättar vilka scenarier du har att välja på och vi bollar dessa i grupp tillsammans för att göra dem mer klarare och mer medvetna. 2,5 timme.