Om bolla

Kört fast? Vill du testa en idé? Få nya inspel i din utmaning? Bra! Vi älskar utmaningar. Bolla handlar om att använda nätverk i utvecklingsprocessen. Här möts olika erfarenheter i ett informellt och fokuserat samtal - en kollektiv intelligens. Bolla är ett avslappnat och energigivande samtal där en person eller ett team får möjlighet att testa sin idé och sina tankar för att utveckla sitt erbjudande och sin verksamhet. Bolla handlar alltså om att använda nätverk i utvecklingsprocessen. I Bolla behövs därför ett Bollplank som kan ge feedback. Du behöver absolut ingen särskild kompetens inom området. Man vet oftast mer än man tror och det är det som är poängen. Bara att ställa en fråga kan göra jättemycket. Du kan vara med i Bolla helt förutsättningslöst. Den som har Bollen berättar vad hen gör och vad hen vill ha feedback på. Sen blir samtalet helt olika beroende på vilka som är med. Alla är personer är "rätt" som bollplank. Ju mer olika erfarenheter – desto bättre! Har du frågor eller själv vill ha en Boll - hör du av dig till Anna-Karin Frykstedt 070-277 55 64, anna-karin.frykstedt@karlstadinnovationpark.se