Bolla- sagoberättande över konstnärliga gränser

Datum

aug 25 2021

Tid

11:00 - 23:30

Bolla- sagoberättande över konstnärliga gränser

Olivia Ahltorp och Oskar Jonsson från kollektivet Rau-Rau Creative arbetar med text, bild och musik i en sagoberättelse vars syfte är att skapa reflektion kring teman som klimat, rättvisa och livsfilosofi. De önskar bolla idéer kring hur de kan sammanställa och nå ut med berättelsen i en kombinerad sagobok, målarbok och musikalbum.
När: 25 augusti kl. 11.00-11.30
Var: zoom.us/j/81690031516
Bolla handlar om att använda nätverk i utvecklingsprocessen. I Bolla behövs därför flera Bollplank som kan ge feedback. Du behöver absolut ingen särskild kompetens inom området. Man vet oftast mer än man tror och det är det som är poängen. Bara att ställa en fråga kan göra jättemycket. Du kan vara med i Bolla helt förutsättningslöst. Den som har Bollen berättar vad hen gör och vad hen vill ha feedback på. Sen blir samtalet helt olika beroende på vilka som är med.
Alla är personer är ”rätt” som bollplank. Ju mer olika erfarenheter – desto bättre!