Seminarieserien Resurssmart industri: Människan – vår viktigaste resurs

Datum

aug 25 2021

Tid

09:00 - 00:00

Seminarieserien Resurssmart industri: Människan – vår viktigaste resurs

Den 25 augusti bjuder Paper Province in dig till ett digitalt seminarium på temat Människan – vår viktigaste resurs. Seminariet är en del av serien ”Resurssmart industri”.

På det här seminariet sätter vi strålkastarljuset på industrins viktigaste resurs, nämligen människan. Vi tar avstamp i hållbarhet och utforskar nycklarna som leder till attraktionskraft, engagemang, innovation och utveckling i en värld som ständigt förändras.

Till vår hjälp har vi talare som bjuder på sina bästa exempel och tips. Vi har bjudit in representanter från ledande industribolag, professionella föreläsare, forskare och författare. Under den här förmiddagen kommer också du som deltagare få vara med och reflektera och diskutera.

NÄR: 25 augusti klockan 9.00 – 12.00
VAR: Online
ANMÄLAN: Görs här >
Deltagande är kostnadsfritt.

Seminarieserien ”Resurssmart industri” pågår under 2021 och arrangeras av BioInnovation i samverkan med de regionala bioekonomiklustren Bothnia Bioindustries Cluster, RISE Processum, Lubirc vid Lunds universitet, Klimatledande Processindustri samt Paper Province.

Syftet med seminarierna är att stärka förutsättningarna för utveckling och kommersialisering av biobaserade produkter och material genom att belysa resurssmart industri från olika perspektiv. Här lyfter vi fram behov och möjligheter för forskning och utveckling samt skapar möjligheter till nya nätverk och samarbeten. Läs mer på www.bioinnovation.se/seminarieserie2021