Fokusområden 2020

FRÅN PRAO-PILOT TILL BRETT INSPIRATIONSNÄTVERK

Praokonceptet som startade redan under våren 2019 kommer att fortsätta, förhoppningsvis i hela regionen och i flera år framöver. Utöver praon så har vi som nätverk tagit fram ett antal initiativ vi vill arbeta vidare med under 2020.
Följ gärna med på resan!

Resursnätverk

Kontakten mellan skolan och näringslivet är ett område som kan förbättras. Ett av fokusområdena för nästa år är att agera som en resurspol för skolan, och i vassa fall även som inspiration till andra företag.  En del av nätverket kommer att arbeta med föreläsningar, inspirationsdagar, studie- och företagsbesök.
Andra företag kan använda resurspoolen för att inspireras i sitt arbete med jämställdhet, kultur och kompetensförsörjning. Tillsammans skapar vi en plattform för att nå vår vision om en jämlik teknikbransch i Värmland. 

Prova-på-dagar

I andran av IGE-day och andra liknande initiativ kommer en del av nätverket att arrangera olika prova-på-dagar. Både för den kvinnliga blivande ingenjören som redan befinner sig på universitetet och för låg- och mellanstadiet. -De vetgiriga och nyfikna små som vi ska inspirera så de förhoppningsvis landar i vår bransch i framtiden.

Vill du veta mer eller engagera dig i något av initiativen, så kontakta nätverket så bjuder vi in ditt företag till nästa träff!