Karlstad Street Art

OM UTSTÄLLNINGEN

När så många av våra event ställts in under sommaren ville vi ändå skapa en levande och lockande stadskärna där besökare kan hemestra i Karlstad på ett tryggt och säkert sätt. Gatukonstutställningen är ett samarbete mellan Centrum Karlstad, Mitt i City, Karlstad Kommun, Innovation Park, Karma Store, Brickfield samt Marthe Hem som är konstnärligt ansvarig.  

Konstnärerna skapade verken på plats och konsten är utplacerade på följande ställen: Stora torget, Sandgrund, Tingvallagatan, Museiparken, Hagatorget och Soltorget.

Välkomna att besöka!

1

artiklar om utställningen