Kickstart Network Värmland

Kickstart Network Värmland är en samverkansplattform i Värmland som ser till att din idé direkt får det stöd den behöver för att utvecklas så snabbt och hållbart som möjligt. Tillsammans sitter vi inne på ett stort internationellt nätverk av kunskap, finansering, entreprenöriell erfarenhet och goda råd. Alla inskickade case behandlas konfidentiellt.

Du presenterar din idé i ca 10 minuter, var extra tydlig med hur du tror att du skulle kunna bli hjälp. Sedan pågår den öppna diskussionen i ca 20 minuter, du behöver därmed sätta av totalt 30 minuter. 

Nätverket träffas var 3:e vecka.