Nätverkets bakgrund

Hur startade TechniQual?

I maj 2018 anordnade Ellevio och Karlstads Innovation Park ett ”Hack för en jämställd energibransch”. Hacket involverade en rad engagerade människor i företag och organisationer och vi var ett gäng som började träffas under hösten 2018, med sikte på att konkret göra något för att fler ska bli nyfikna på teknik.
Nätverket har med hjälp av Innovation Park som facilitator haft fokus på att vara konkreta, att faktiskt ta ett steg vid varje träff och göra saker.


Vi startade smått, med goda idéer om resursnätverk, tankar om workshops i mellanstadiet för att få input till vad vi förstår är en kärnfråga – unga vet inte vad teknikyrken innebär. Vi förlorar tjejernas intresse redan i ung ålder och vi behöver veta varför, för att förstå hur vi kan förändra detta.

Efter våra första trevande steg landade nätverket i att vi skulle stata med en ny typ av prao. Vi hade förstått att näringsliv och skola behöver närma sig varandra och synlig- och levandegöra vad teknik och ingenjörsyrket innebär.

Med på Ellevios hack var yrkes- och studievägledare Ann-Charlotte Hedberg som snabbt nappade på konceptet med praon och pilotprojektet landade därför i Forshaga.
Piloten blev mycket lyckad och de medverkade bolagen Ellevio, Nordic Medtest, Rejlers, Karlstads El- och Stadsnät samt Altran fick på köpet med sig vad eleverna anser är en attraktiv arbetsgivare.
Att fortsätta med praokonceptet var självklart för nätverket och  vi upp med fler skolor och företag.

Alla medverkande i nätverket är dock rörande överens om att vi behöver vara med och påverka branschen på många fler sätt än enbart via elever och skolan. Och här är vi idag. Med ett antal förgreningar för att ta fler steg mot en jämlik teknikbransch i Värmland.

Här finns mer att läsa om Hacket