Program Co-Days

PROGRAM ONSDAG 

Anmäl dig här!

08.30- 09.00    
Registrering – kaffe & smörgås
Plats: Foajén

Börja dagen med mingel och en macka.

09.00-09.30
Uppstart Co-Days Social innovation Värmland
Plats: Foajén

Välkommen! Uppstart av första Co-Days, Social innovation
Värmland 12-14 februari.

10.00-11.30
Upphandlingsdialoger, hur kan fler sociala innovationer uppstå? Nytta i offentlig sektor

Samtal
Plats: T-lab 
Upphandlingsdialog mellan entreprenörer och upphandlare om hur fler sociala innovationer kan komma till nytta i offentlig sektor. Idag är det många entreprenörer som utvecklar nya lösningar där samhällsnyttan och en hållbar framtid står i centrum. Många av dessa lösningar ligger i linje med det offentliga uppdraget och entreprenören har därför det offentliga som sin tänkta kund. Trots tillgång på lösningar och tydligt behov upplevs det många gånger svårt att få till en affär. Här vill vi föra en dialog mellan entreprenörer och upphandlare om hur fler sociala innovationer kan komma till nytta i offentlig sektor. Det vi vill är att öka förståelsen för eventuella problembilder och diskutera vilka möjligheter som faktiskt finns. Här har du som social företagare chansen att delta och säga ditt!
Medverkande upphandlare är Lennart Sjöbom, Pia-britt Hildebrand, Fredrik Persson Jonhed och Karin Frejsjö. Modereras av Jeanette Köster, Preactly.
Arrangör: Preactly, Region Värmland och Innovation Park

10.00-10.45 Hur hänger hälsa ihop med social hållbarhet?

Föreläsning och diskussion
Plats: Coffice                                 

Ett socialt hållbart samhälle kan beskrivas som ett jämställt ochvjämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa,vutan orättfärdiga skillnader. Det kan låta självklart – men vilka är sambanden och hur kan utvecklingen påverkas och av vem? Leds av Åsa Ranung, Region Värmland.
Arrangör: Region Värmland

11.00-12.00
Pop-ups anyone? Workshop #1 av 2

Workshop
Plats: Arenan

Vi tror att du precis som vi skulle vilja testa nya sätt att mötas och skapa social nytta i stadsrummet tillsammans. Nu ska vi göra pop-up lösningar och DU har en viktig roll i det här. Vi börjar i din riktning. Var med för nu kör vi!
Arrangör: Karlstads Kommun

11.00-12.00
Innovation Hub: Hälsosamhället X

Workshop Plats: Innovation Hub
Vad innebär ett hälsosamhälle? Och hur kan detta se ut 2030? För att vi ska kunna lösa morgondagens samhälls- och hälsoutmaningar behöver vi våga tänka, testa och jobba utanför de ramar vi känner till idag. Välkommen att skapa, ifrågasätta och diskutera tillsammans med oss under denna förmiddag.
Arrangör: DigitalWell Arena

13.00-13.45
Ohälsan ökar i arbetslivet – vem ska agera och hur?

Diskussion
Plats:
T-lab

Ohälsan i arbetslivet är ett hot mot både samhället, mot organisationer och inte minst påverkar det individen som drabbas och dennes omgivning. Vilket ansvar har samhället, vilket ansvar har arbetsgivare och vilket ansvar har du som individ? Elin Wirén, expert inom arbetsmiljöfrågor och Jeanette Köster från Preactly som utvecklar ett nytänkande verktyg för hälsoförebyggande diskuterar frågorna och vad vi behöver göra annorlunda.
Arrangör: Preactly

13.15-14.15
Kan en Tillitsbyrå bidra till att lösa
strukturella utmaningar i en värmländsk bruksort?

Föreläsning och diskussion
Plats: Innovation Hub

Kan vi med hjälp av Tillitsagenter och relationskapande bidra till att öka ungdomars känsla av sammanhang samt bidra till att lösa
strukturella utmaningar i en värmländsk bruksort? Experio Lab och Folkhälsoenheten på Region Värmland samarbetar i en designprocess med en mindre kommun i regionen med relativt lågt
hälsoutfall och en hög grad av psykisk ohälsa i befolkningen. Processen har visat att det behövs en ökad känsla av sammanhang och att de rigida strukturerna kring det kommunala välfärdsarbetet
måste nyanseras. Kommunen behöver arbeta mer relationellt med tillit som bas, för att kunna göra relevanta främjande, förebyggande och rehabiliterande insatser. Designteamet har bland annat föreslagit en ny funktion, med arbetsnamnet Tillitsbyrån. Tillitsbyrån är tänkt att ledas av en Tillitsstrateg samt Tillitsagenter från verksamheterna, exempelvis fältarbetare från socialtjänsten, fritidsledare, kuratorer och idéburna aktörer med uppdrag att bygga relationer till ungdomarna i kommunen.
Arrangör: Grums kommun och Experiolab

13.15-13.45
Empowerment i praktiken / arbetsintegrerande företag

Föreläsning och diskussion
Plats: Arenan

Om arbetsintegrerande sociala företag, ASF, förutsättningar och villkor. Empowerment om hur människor tar makten och tillsammans med andra påverkar dess förutsättningar.
Föreläsare: Anna Tyrén, Coompanion.
Arrangör: Coompanion

14.00-14.30
Socialt entreprenörskap och social
innovation är på väg att bli det nya
svarta – vad innebär det?

Föreläsning och diskussion
Plats: T-lab

Vad betyder social innovation och social hållbarhet? Vad är skillnaden? Och varför har detta blivit så viktigt nu i Värmland och världen? Vilka är de viktigaste förutsättningarna för att skapa social hållbarhet och innovation? Bo-Jacob Enqvist,
social entreprenör och Anna-Karin Frykstedt, innovationsledare och samhällsanalytiker på Karlstad Innovation Park reder ut begreppen och ger exempel.
Arrangör: Innovation Park

14.00-14.30
Kooperation som möjliggörare för social innovation

Föreläsning och diskussion
Plats: Arenan

Beskriver kooperativ metod som organisering och möjliggörare för start och utveckling av sociala innovationer, samhälls-entreprenörskap och sociala företag.
Arrangör: Coompanion

14.30-15.30
Ofrivillig ensamhet – vad innebär det?
Workshop #1 av 2

Workshop
Plats: Innovation Hub

Social isolering anses vara dubbelt så farlig som fetma, lika skadligt för hälsan som alkoholism eller att röka 15 cigaretter per dag. Kroppslig smärta förvärras av ensamhet och föder lidande som i värsta fall kan bli kroniskt. Vad är då ofrivillig ensamhet, vad innebär det för individen, anhöriga och samhället?
Arrangör: Experiolab

14.30-15.00 
Vad är Innovation Park och Startlab?

Presentation och rundtur 
Plats: Coffice

Vad är Karlstad Innovation Park och möjligheten Startlab? Kort presentation och rundtur.
Arrangör: Innovation Park

14.45-15.15
Lokal energi som social innovation

Föreläsning och diskussion
Plats: Arenan

Med utgångspunkt i ny miljölagstiftning (inklusive miljöprövning) kan nya affärsmodeller skapa möjligheter för lokalsamhället att äga och utveckla lokala energiföreningar baserade på delningsekonomins principer.
Föreläsare: Cherin Nilsson, Coompanion.
Arrangör: Coompanion

15.30- 16.00
Reflektioner och insikter så här lång

Reflektion
Plats: Coffice

Vi ses i Coffice för en catch-up. Ett öppet och informellt samtal och mingel.
Arrangör: Innovation Park

16.15
Invigning DigitalWell Innovation Hub

Invigning
Plats: Innovation Hub

Har du idéer som framtiden behöver? Tillsammans med näringsliv, offentlig sektor, akademi och idéburna organisationer vill DigitalWell uteckla de verktyg och tjänster som morgondagens människor och samhälle har behov av. DigitalWell Innovation Hub är en fysisk innovationsmiljö som främjar oväntade möten, modet att våga prova och stödet att hitta rätt väg. Häng med och invig Innovation Hub, och hör samtidigt hur vår Innovationssupport kan göra vägen från idé till verklighet rakare och tydligare. Välkommen!
Arrangör: DigitalWell

PROGRAM TORSDAG

08.30- 09.00
Registrering – kaffe & smörgås
Plats: Foajén

Börja dagen med mingel och en macka.

09.00- 10.30
Sopact – labb som katalyserar idéer för att ta tillvara på samhällets potential

Föreläsning och workshop
Plats: Innovation Hub

Möt Jan Abrahamsson som berättar om hur Sopact, vid Lunds universitet, möjliggör för nya former av samarbeten, partnerskap och affärer mellan offentliga aktörer och sociala innovationer för att lösa komplexa samhällsutmaningar.
Arrangör: Sopact och Innovation Park

10.45-12.15
Ett undersökande samtal om
tillväxtbegreppet

Föreläsning och samtal
Plats: Arenan

Tillväxt används som grund för att driva, utveckla och mäta resultat i organisationer. Hur ställs det i relation till social hållbarhet?
Vi vill reflektera kring hur tillväxtbegreppet tolkas och mäts idag och vad det betyder för initiativ till sociala innovativa processer. Vi kommer att få lyssna till inspel från bland annat Sandra Svennberg, verksamhetsanalytiker på Region Värmland. Vi kommer därefter öppna för dialog där alla deltagare är välkomna att vara med. Modereras av Lotta Braunerhielm och Linda Ryan Bengtsson, Karlstads universitet.
Arrangör: Karlstads universitet, Region Värmland, Innovation Park, Nätverket Värmlands idéburna och Överenskommelsen Värmland.

10.45-11.45
Innovation Hub: Hälsosamhället X

Workshop
Plats: Innovation Hub

Vad innebär ett hälsosamhälle? Och hur kan detta se ut 2030? För att vi ska kunna lösa morgondagens samhälls- och hälsoutmaningar behöver vi våga tänka, testa och jobba utanför de ramar vi känner till idag. Välkommen att skapa, ifrågasätta och diskutera tillsammans med oss under denna förmiddag.
Arrangör: DigitalWell Arena

13.15-14.00
Lokal förändringskraft för de globala

målen

Föreläsning och diskussion
Plats: Innovation Hub

FNs 17 Globala mål är en hävstång till sociala innovationer. Bo-Jacob Enqvist, koordinator på Vintervärme/Karlstads Kyrkliga Stadsmission, kommer visa hur Stadsmissionen tillsammans med andra idéburna, privata och offentliga aktörer skapar social nytta inom områden där de har stor erfarenhet kontra väldigt liten erfarenhet. Hur hittar man driv och ett långsiktigt partnerskap i ett samhälle som är så funktionsuppdelat att mellanrummet mellan stuprören ger oanade möjligheter till social innovation?
Arrangör: Karlstads Kyrkliga Stadsmission, Innovation Park

13.15-14.00
Hjälp en innovatör!

Workshop
Plats: T-lab

Var med på Innovationsforum och ge inspel så att en innovatör kan komma vidare! Du kan hjälpa till mer än du tror! Ge inspel till Johanna Wictorson som jobbar med att ta fram en textil produkt som lindrar mensvärk. Du kommer få möjlighet att titta på produkten och du kan vara med i en miniworkshop för att ge Johanna feedback. Samtidigt bjuder vi på “Afternoon Tea”.
Arrangör: Region Värmland

14.00-14.30 Hagfors Innovation Park –> Diamanter & Järnviljor –> Snøfølk

Föreläsning och diskussion
Plats: Arenan

Maria Kvarnström på Hagfors Innovation Park berättar om resan hur Innovation Parks nod i Hagfors utvecklats från ett workspace till en uppstart av ekonomisk förening med syfte att lösa samhällsutmaningar på lokal nivå. Om den ekonomiska föreningen Snøfølk som vuxit fram ur en modell som driver medborgarengagemang.
Arrangör: Innovation Park

14.45-15.15
Empatiprao – “Try to walk a mile in my shoes”

Workshop
Plats: T-lab

För att förstå någon annan behöver jag uppleva vad hen upplever. Tjänstedesign handlar om just det – att förstå och byta perspektiv. Ett bra sätt är genom empati. Nu har du möjlighet att använda hela kroppen för att prova nya upplevelser för att öka din förståelse och din empati. Vågar du prova dina sanningar?
Arrangör: Region Värmland

15.00-15.30
Vad är Innovation Park och Startlab?

Presentation och rundtur
Plats: Coffice

Vad är Karlstad Innovation Park och möjligheten Startlab? Kort presentation och rundtur.
Arrangör: Innovation Park

15.00-15.30
Idéburen sektor som samhällsbyggare

Samtal
Plats: Innovation Hub

Ett samtal om den idéburna sektorn som samhällsaktör. Ett samtal som inleds mellan representanter för olika idéburna organisationer i Värmland. Under samtlet ges möjlighet för andra lyssnare och deltagare att hoppa in och delta i samtalet.
Arrangör: Nätverket Värmlands idéburna

15.30-16.00
Värmland Visar Världen Vägen: Bygger hållbara broar mellan stad och land – hur då?

Workshop
Plats: Arenan

Arrangör: Värmland Visar Världen Vägen

15.45- 16.15
Reflektioner och insikter så här långt

Reflektion
Plats: Coffice

Vi ses i Coffice för en catch-up. Ett öppet och informellt samtal och mingel.
Arrangör: Innovation Park

17.00-20.00
Öppet hus hos The Great Journey

Öppet hus
Plats: The great journey

Vi har öppna dörrar på The Great Journey, där vi ger delaktiga möjlighet att få en inblick av vad vi arbetar med och hur vi jobbar med frågor kring jämställdhet. Dagens spelbransch är mans-dominerat och många tror att det krävs en teknisk bakgrund för att skapa spel. Vi arbetar aktivt med att få fram budskapet att alla som gillar spel, kan göra spel, vilken bakgrund man än kommer ifrån. Vi finns på plats för att svara på frågor eller om ni bara är nyfikna på vilka vi är.
Arrangör: The Great Journey, Innovation Park

17.30-18.00
Socialt entreprenörskap och social innovation är på väg att bli det nya svarta – vad innebär det?

Föreläsning och diskussion
Plats: T-lab

Vad betyder social innovation och social hållbarhet? Vad är skillnaden? Och varför har detta blivit så viktigt nu i Värmland och världen? Vilka är de viktigaste förutsättningarna för att skapa social hållbarhet och innovation? Bo-Jacob Enqvist,
social entreprenör och Anna-Karin Frykstedt, innovationsledare och samhällsanalytiker på Karlstad Innovation Park reder ut begreppen och ger exempel.
Arrangör: Innovation Park

18.30-19.45
Samarbete för mer reparationer och återbruk av textilier?

Workshop
Plats: Innovation Hub

Vi slösar med både våra materiella resurser och mänskliga. Klädhandeln präglas idag alltför mycket av ”köp-och-släng”, samtidigt som sömnadskunskaper som finns hos såväl många professionella skräddare som hobbyentusiaster inte tas tillvara. Men det finns också många fantastiska initiativ och eldsjälar som vill se en annan utveckling. I denna workshop samlas vi som vill se en mer cirkulär textilbransch och undersöker vilka möjligheter som finns för att skapa ett samarbete för ännu mer tillgängliga och attraktiva skräddartjänster. Huvudmålgrupper för workshopen är professionella skräddare (både verksamma och inte), hobbyentusiaster och andra med goda sömnadskunskaper, samt aktörer som har möjlighet att stödja en utveckling där vi lagar och återbrukar mer. Vi bjuder på fika!
Arrangör: Projektet Karlstad delar (www.karlstaddelar.se)
Anmäl dig till: johanna.hedqvist@karlstad.se

PROGRAM FREDAG

08.30- 09.00
Registrering – kaffe & smörgås + trendspaning
Plats: Coffice och Innovation Hub

Börja dagen med mingel, macka och Värmlands bästa trendspaning.

09.15-12.00
Pro-action café – ta med din idé eller kom och ge inspel!

Workshop
Plats: Arenan

Ett pro-action café är en metod för att skapa kreativa och handlingsinriktade samtal där deltagarna själva tar med sig verkliga projekt, idéer och utmaningar som de vill ha hjälp med att fördjupa eller utveckla vidare. Det riggade caféet är ett innovativt sätt att samlas kring frågor som känns viktiga för de som deltar. Du som kommer till pro-actioncaféet kan ha två roller:
1) Du har en idé och kan komma från vilken organisation som helst eller komma själv som idébärare/projektägare.
2) Som deltagare bidrar du med dina erfarenheter för att hjälpa andra, samtidigt som du själv får möjlighet att träna på din egen utvecklingsförmåga. Åsa Ranung, processledare på Region Värmland, guidar oss tryggt och professionellt under den här förmiddagen som har stort potential för att få idéer/projekt att lyfta. Anmäl dig till: asa.ranung@regionvarmland.se
Nyfiken på hur det kan gå till? Se här:
https://www.youtube.com/watch?v=2sWHCLWYa8o r     
Arrangör: Region Värmland och Innovation Park

09.15-09.45
Socialt entreprenörskap och social innovation är på väg att bli det nya svarta – vad innebär det?

Föreläsning och diskussion
Plats: T-lab

Vad betyder social innovation och social hållbarhet? Vad är skillnaden? Och varför har detta blivit så viktigt nu i Värmland och världen? Vilka är de viktigaste förutsättningarna för att skapa social hållbarhet och innovation? Bo-Jacob Enqvist,
social entreprenör och Anna-Karin Frykstedt, innovationsledare och samhällsanalytiker på Karlstad Innovation Park reder ut begreppen och ger exempel.
Arrangör: Innovation Park

10.30-11.30
Pop-ups anyone? Workshop #2 av 2


Workshop
Plats: Innovation Hub
Nu ska vi utveckla nya sätt att skapa social nytta tillsammans och vi använder insikter från första workshopen för att ta idéerna vidare. Har du inte varit med i den första workshopen så kan du ändå vara med och tillföra mycket. Vi ska tillsammans skapa pop-up prototyper och din riktning/organisation är viktig. Kom och var med för nu kör vi!
Arrangör: Karlstads kommun

13.15-14.15
Från policy till till önskade effekter

Föreläsning och workshop
Plats: Innovation Hub

Nationella mål och nationell politik, hur märks det lokalt och hur behöver det märkas och genomföras för att nå oss alla? Länsstyrelsen har i uppdrag att verka för att nationella mål inom t.ex. sociala hållbarhetsfrågor får genomslag i Värmland. Hur går det till? För att diskutera hur vi får önskade effekter av policybeslut vill vi prata med er om föräldrastöd som ett exempel på det vi gör tillsammans i Värmland. Leds av Marcus Wihk, enhetschef för social hållbarhet, Länsstyrelsen.
Arrangör: Länsstyrelsen

14.15-15.15
Ofrivillig ensamhet – hur skulle

vikingarna göra? Workshop #2 av 2

Workshop
Plats: Arenan

Ofrivillig ensamhet kan drabba vem som helst, alla ålderskategorier, samhällsklasser och könstillhörigheter. Det är ett växande samhällsproblem och det uppskattas att en halv miljon människor är ensamma i Sverige – och kvinnor är mer ensamma än män.  Forskarna vet att kroppslig smärta förvärras av ensamhet medan gemenskap kan lindra fysisk smärta. När vi förstår det förstår vi också att det spelar roll hur vi organiserar, inte bara, sjukvården utan samhället i stort. Välkommen till en workshop där vi idégenererar med hjälp av olika metoder kring vad vi kan göra för att minska den ofrivilliga ensamheten och hur?
Arrangör: Experiolab

14.15-14.30
Vad är Innovation Park och Startlab?

Presentation och rundtur
Plats: Coffice

Vad är Innovation Park och möjligheten Startlab? Kort presentation och rundtur.
Arrangör: Innovation Park

15.30-16.00
Reflektioner och insikter så här långt

Reflektion
Plats: Coffice

Vi ses i Coffice för en catch-up. Ett öppet och informellt samtal och mingel.
Arrangör: Innovation Park