Swedish Incubators and Science Parks

Swedish Incubators & Science Parks

Karlstad Innovation Park är medlem i Swedish Incubators & Science Parks som är den svenska branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks.
SISP har 65 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen.