Mötesplats för företag

TechniQuals möteplats är ett sammanhang och en plattform för företag att öka medventenhet och gå till handling – för en jämlik teknikbransch i Värmland.

Mötesplatsen är en inspirerande, energigivande träffpunkt där företag kan lära av varandra, hitta mod och inspiration framåt för en mer inkluderande och jämlik arbetsplats.

Här inspireras vi, bygger relationer och tar del av konkreta tips och verktyg för att arbeta för mångfald, inkludering och jämställdhet.

Tillsammans hjälps vi åt så att teknikföretagen i Värmland blir framtidens arbetsplats för alla.

Vi varvar digital träffar med fysiska, och utgår från olika värdar och platser i Värmland varje tillfälle.

Vad får vi som företag ut av mötesplatsen?

En plattform och ett sammanhang

Energi och kraft skapas när man går tillsammans för ett gemensamt syfte och gör det med öppenhet, nyfikenhet och engagemang.

Mötesplatsen ger företag ett sammanhang att provprata utmanande frågor inom områden som mångfald, inkludering och jämställdhet.

Nya kontakter och samarbeten för förändring

Ur mötesplatsen växer som ett resultat nya relationer, initiativ och samarbeten som gör att vi kan gå från ord till handling på arbetsplatsen och gemensamt i Värmland.
Tillammans höjer vi blicken, blir vi mer medvetna och vinner mod för att komma till skott med en förändring. 

Verktyg för att ta konkreta steg framåt

Plattformen i sig, och de konkreta verktyg som delas mellan oss, gör att vi som företag bygger kunskap för att ta nästa steg.

Det är resultatet när vi samlar relevanta aktörer och företag som är i olika faser i sin resa för en jämställd och inkluderade arbetsplats.

Kommande träffar

Frukostträff 2/2

Välkommen till en frukostträff med extra allt för dig som vill inspireras och/eller dela med dig av dina tankar och tips inom mångfald, inkludering och jämställdhet.

Värdföretag : TietoEvry
Paneldiskussion: Calamo AB
Plats: Konferensen i Skeppet, Inre Hamn Karlstad
När: 2/2 8.30-10.00 (Frukost och mingel från 8.10)

TechniQual och Tietoevry bjuder in till frukostträff med extra allt för dig som vill inspireras och/eller dela med dig av dina tankar inom områden som mångfald och jämställdhet kopplat till kompetens och rekrytering.
Denna träff utforskar och problematiserar vi tillsammans kring möjligheter och utmaningar med att spegla kunden och samhället på våra arbetsplatser.

En bonus är nya kontakter, ökad medvetenhet och god frukost!

Vem är träffen till för?
Anmälan öppen för alla men då vi har begränsat antal platser så kommer vi att prioritera deltagare från företag inom den breda teknikbranschen (El/energi, IT och industri)

Vi vet att det är en fördel att komma fler från samma företag, då det ger mer utbyte när ni samtalar i er verksamhet efter träffen. Vi vill samtidigt träffa så många av er som möjligt, och har därför en begräsning på max tre personer från respektive företag.

För att leva som vi lär så vill vi också uppmana att de anmälda, i den mån ni kan, representerar olika könsidentiteter.

Vi bjuder in till en träff med öppen och avslappnad stämning och vi hoppas ni ansluter med nyfikenhet och laddar för en framåtlutad diskussion.

Varmt välkommen att vara med och inspireras och bidra till en jämlik teknikbransch i Värmland!


Har ni frågor eller vill kontakta oss om träffen så maila Therese, therese.sundstrom@karlstadinnovationpark.se

Anmäl dig här!

Kontakta oss

Therese Sundström

Telefon:

0739 46 59 78

Följ oss: