Mötesplats för företag

TechniQuals möteplats är ett sammanhang och en plattform för företag att öka medventenhet och gå till handling – för en jämlik teknikbransch i Värmland.

Mötesplatsen är en inspirerande, energigivande träffpunkt där företag kan lära av varandra, hitta mod och inspiration framåt för en mer inkluderande och jämlik arbetsplats.

Här inspireras vi, bygger relationer och tar del av konkreta tips och verktyg för att arbeta för mångfald, inkludering och jämställdhet.

Tillsammans hjälps vi åt så att teknikföretagen i Värmland blir framtidens arbetsplats för alla.

Vi varvar digital träffar med fysiska, och utgår från olika värdar och platser i Värmland varje tillfälle.

Vad får vi som företag ut av mötesplatsen?

En plattform och ett sammanhang

Energi och kraft skapas när man går tillsammans för ett gemensamt syfte och gör det med öppenhet, nyfikenhet och engagemang.

Mötesplatsen ger företag ett sammanhang att provprata utmanande frågor inom områden som mångfald, inkludering och jämställdhet.

Nya kontakter och samarbeten för förändring

Ur mötesplatsen växer som ett resultat nya relationer, initiativ och samarbeten som gör att vi kan gå från ord till handling på arbetsplatsen och gemensamt i Värmland.
Tillammans höjer vi blicken, blir vi mer medvetna och vinner mod för att komma till skott med en förändring. 

Verktyg för att ta konkreta steg framåt

Plattformen i sig, och de konkreta verktyg som delas mellan oss, gör att vi som företag bygger kunskap för att ta nästa steg.

Det är resultatet när vi samlar relevanta aktörer och företag som är i olika faser i sin resa för en jämställd och inkluderade arbetsplats.

Kommande träffar

Frukostträff 4/5
”Från medvetenhet till handling”

Välkommen till en frukostträff med extra allt för dig som vill inspireras och/eller dela med dig av dina tankar och tips inom mångfald, inkludering och jämställdhet.

Plats: Ellevio, Karolinen Karlstad
När: 4/5 8.30-10.00
Start incheckning: Namnbricka och frukost 8.15 

Under frukosten får du möjlighet att diskutera frågeställningar inom området och ta del av andra företags tankar om varför vi behöver jobba med de här frågorna.

Frukosten ger även en möjlighet att dela med sig och/eller tar del av konkreta tips och verktyg för hur man kan gå tillväga, oavsett nuläget i organisationen.

En bonus är nya kontakter, ökad medvetenhet och god frukost.
Ni får även veta mer om olika initiativ ni som företag kan ta del av för att synliggöra teknikbranschen för unga.

Vi rekommenderar att ni ansluter mer än en från respektive företag, då det ger mer utbyte när ni samtalar i er verksamhet efter träffen.
För att leva som vi lär så vill vi också att ni som anmäler er har olika könsidentitet.

Anmäl dig här!

Kontakta oss

Therese Sundström

Telefon:

0739 46 59 78

Följ oss: