Teknikbranschen står inför en rejäl utmaning. I takt med att vår omvärld blir mer och mer digitaliserad och vi därigenom ställer högre krav på den infrastruktur som ska stödja den tekniska utvecklingen så ökar efterfrågan på rätt kompentens inom hela teknikbranschen. Samtidigt är det svårt att rekrytera studenter till de tyngre ingenjörsutbildningarna och därtill är det en för liten andel tjejer som är med och utvecklar och driver teknikutvecklingen.
Företagen som står bakom nätverket TechniQual vill vara med och förändra dessa förutsättningar, för framtidens teknikbransch i Värmland.

TechniQual – För en jämlik teknikbransch i Värmland

Styrkan i TechniQual ligger i organiseringen som är nätverksbaserat och bygger på engagemang, handling tillsammans med reflektion för lärande och verksamhetsutveckling. Utgångspunkten är att det är företagen som är de som kan bidra till en jämställd teknikbransch i samverkan med andra organisationer. Nätverket drivs av både män och kvinnor som valt att samarbeta utöver gränserna för sin egen bransch – IT, El och industri – och det har bidragit till mycket positiva effekter på kort tid. 

Nätverket startade med en handfull företag och organisationer som var drivna att arbeta för att väcka teknikintresset hos tjejer. En fråga som fortfarande är en stor del av drivkraften i nätverket idag, men på resans gång har vi insett att vi behöver angripa kompetensbristen och jämställdhetsfrågan från flera håll.

Vår vision är att teknikbranschen i Värmland ska vara jämlik och erbjuda alla individer samma möjligheter på våra arbetsplatser runt om i regionen.

Hur får vi Värmlands teknikbransch att bli mer jämlik?

Vi har, från starten i maj 2018, drivit och varit en del av en spännande innovationsprocess och genom den insett att det vi arbetar mer består av ett antal större frågor och många lager. Vi har arbetat oss från en enskild fråga – hur kan fler tjejer bli intresserade av teknikbranschen – till ett flertal områden som vi som teknikföretag behöver bli bättre på för att säkra vår framtid.

• Varje enskilt företag behöver se till att kulturen på arbetsplatsen är välkomnande för alla.
• Vi i branschen behöver prata om teknik och teknikyrken på ett helt nytt sätt när vi möter framtidens arbetskraft. 
• Vi behöver synliggöra vad tekniker och ingenjörer faktiskt gör på jobbet och vad det bidrar till i samhället.
• Företagen och branschen behöve ta ansvar och vara delaktiga i att väcka intresse för teknik i ung ålder.

Missade du vår jämlikhetsfrukost?

Kontakta oss i nätverket så berättar vi mer om hur vi tillsammans kan skapa en jämlik teknikbransch i Värmland

Mer än ett praonätverk

Det första konkreta initiativet nätverket tog vara att testa en ny typ av prao (läs gärna mer under prao och nätverkets bakgrund), men vi är mer än ett praonätverk. Företagen, och de organisationer, som är med i TechniQual arbetar nu aktivt inom ett flertal områden för att inspirera och långsiktigt förändra både företagens kultur och hur de kan presentera och levandegöra teknikyrket för att inspirera fler unga att prova på teknik.  

Prao

TechniQual startade redan under våren 2019 ett nytt praokoncept för elever i årskurs 8.
Efter ett lyckat pilotprojekt drivs nu praon vidare med fler företag och skolor

Läs mer

Fokusområden 2020

För att vara med att påverka både branschen och ungas syn på teknikyrken har vi tagit fram ett antal aktiviteter som vi kommer arbeta vidare med under 2020. 

Läs mer

Nätverkets bakgrund

I maj 2018 anordnade Ellevio och Karlstads Innovation Park ett ”Hack för en jämställd energibransch”. Efter Hacket var vi ett gäng som började träffas under hösten 2018, med sikte på att konkret göra något för att fler ska bli nyfikna på teknik.

Läs mer

TechniQuals pilot-projekt

Under våren 2019 genomfördes en prao-pilot med årkurs 8 från Forshaga Lärcenter. Efter praon fick eleverna besök av NWT, och fick delge sina tankar och erfarenheter med läsarna.

Kontakta oss

Therese Sundström

Projektledare
Karlstad Innovation Park

therese.sundstrom
@karlstadinnovationpark.se

Frida Åström

HR-partner
Ellevio

frida.astrom @ellevio.se

Stefan Smeland

Affärsutvecklare
Rejlers

stefan.smeland@rejlers.se

Anna-Karin Frykstedt

Innovationsledare
Karlstad Innovation Park

anna-karin.frykstedt
@karlstadinnovationpark.se

Louise Torevik

Processledare
TeknikCollege

louise.torevik@iucstalverkstad.se  

Medverkande företag och organisationer